Среда, 24.10.2018

Шебалинская районная газета "Сельская Новь"

Меню сайта
Разделы новостей
Все новости
Духовная миссия
Если хочешь быть
Малый бизнес
Из редакционной почты
Официальная хроника
За культуру наших сел
Наши интервью
Права человека
Образование
Абитуриенту на заметку
Объявления
Здоровье
Друзья сайта
Наш опрос
Каким интернетом вы пользуетесь?
Всего ответов: 254
Главная » 2009 » Март » 3 » Ветерандардын 1уруминен
Ветерандардын 1уруминен
08:13
Беш ичинин Шыргтайты 1уртынын тиру 1уректу ветерандарынын «Чанкыр» омолиги 1уректери окпоорип, костори кун чогыла чагылып, куузнеп, улу байлу Канн Чарас ичинин кундулу Козул 1уртынын омок-седен, костори чокту, колдоры кокту Эл-1онына торолистин коручыладрынын байрамына учурлай ойын-окнцертту айылдап барып келдирел.
Эзен деген состоринде
Эл-1оныстын ырызы.
Эзен сураган колдорында
Эт-1уректин 1ылузы.

1урум-салым сан башка, 1е 1уретени 1ус башка. Бу 1ус башка салымду 1урумде эр улустын учуры 1аан. Олорды тоор керек, олорды кодурер керек. Ончо эр улусты ла уулчактарды бу 1аан учурлу байрмала уткып, бек су-кадык. Бийик 1едимдер куунзейдис.
Алтайыс бар да албатыбыс та бар,
Албатыбыс бар да 1анарыс та бар.
Алтай албатыда 1анары 1ок бир де байрам отпой 1ат. Онын учун бу да байрамды бис мындый 1анарла баштадыс:
1анар кожон 1айаалык,
1аанды-1ашты суундиргей.
1аандардан келген 1анарды
1аш уйебис улалткай.
Чарас сууны 1акалай
Кайын агаш шуулага1.
Канн-оозына 1етире
1анар кожон 1айылагй.
Кажы ла кижиде бойынын чыкка-оскон 1еринен балу ла кару не бар?!
1ер-телекей устинде
Алтай деген 1ерис бар.
Беш ичи деген алтайда
Шыргайты деп 1уртыс бар.

Бойыстын Шыргайтыбыс керегинде кожонло Козулдин улузын кайкадып, сонуркаттыс. Олор биске удура «Козул» деген кожонын база сыйлады.
1урум ондый 1араш,
1урумге 1уткуур керек!
1урумди 1урер керек!
1урумди суур керек!

1араш 1урум учун тартыжарга Ада-Торолин корып. Торол Алтайыстан канду 1ууга коп уулдар атанган эди. Коп эрлер. Адалар кайра 1анбаган. 1ен 1астанып 1ыгылган эди… Шыргайты 1уртта 1уунын туружаачыларынан эмди эзен бир ле Кижи арткан. Ол А. К. боделуков. Козулде бир де 1уучыл артпайтыр. Айдарда, Л. В. Кокышевтин «Адалар» деп улгерин оныла кожо 1аныс класста уренген кижи, адазын 1уудан сакып болбогон 1уучылдын кызы 1ети сары соокту 76 1ашту орокон Раиса Сурмеевна Рыжкина 1уудан 1анбаган адаларга учурлап кычырды. Бу ойдо залда отурган улустын костори 1ашталып турды. Раиса Суремеевна бу барган артисстердин эн 1ааны да болзо, 1е омок 1уректу Кижи. Алтай Ады – Пионер, онын учун узе ле немени «Будь готов – всегда готов» деген девизиле эдер.
1уу-чактын ойинде тылда иштеп, шыралай-боролой бала-барказын азыраган энелер – эмди – 1аанактар база бар ла эмтир. Олорго учурлап Л. А. Сурусманова «Орой» ло «Алтайым» деп кожондорын ла «Эне» деп Дмитрий Табачаковтын улгерин сыйлады.
Кажы ла 1аан 1ашту Кижи бойынын ойинде 1аш та болгон, 1араш та болгон. Суушту де болгон, суугени де болгон. Онын учун ол 30-50 1ылдардын кыстар-уулдарына учурлап, 1аш ойлорин эске алынзын деп, «Вот кто-то с горочки спутстился2 деп кожон сыйлаган.
1аскыда 1айылаган 1араш чечектердий, 1араш ла ачык 1уректу, эру чырайларлу Байару ла Айнура деп 1араш аттарлу баркы-кызычактарыс бойлорынын экпинду «Восток 1еринин» ле «Хип-хоп» деп би1елерин келер ойдин торолин корыйтан уулчактарга сыйладылар.
Телекей устинде текши 1арлу «Катюша» деп кожонды (Алтай тиле) бы1ылгы 1арлалган «1ииттердин 1ылына» учурлап. Козул 1урттын 1ииттерине сыйладыс.
Залда отурган улус анырлардый айрылышпас, турналардый карузышкан, 1аш тужундагы 1уректеринде чагылган изу суужин 50 1ылдын туркунына соотпогон, беш бала азыраган 17 баркалу, ырысту билелу, колында балалйка тудынган мундус соокту Майя Куйруковна ла очы соокту Михаил Булбакович Кокпоевтердин кожондогон кокыр частушкаларын изу колчабыжула узак утукудылар. Майя Куйруковнанын балалайканын кылдарны 1уректерди кодурилтиде согуп турган эпчил колдоры ла оду, коо, 1араш уни улусты коркышут 1илбюиркетти. Айла состорди де бойы ла ары 1анынан таап, чумдеп турар Кижи. Михаил Булбакович орокон 1ажы база 1аанап та брааткан болзо, 1е эдиски уни эмдеги ле 1араш. Ончо 1анарды 1арандырып турган неме – ол эр кижинин уни ийне.
Короочилерди база тын 1илбиркеткен немее – ол алтай албатынын сууген Л. В. Кокышевтин страницаларынан айылдап келген геройлоры. Европаны эбирип, эки куннен Москвада, арасейди эбирип, алты куннен Козулге келген «Каракай» ла «Нахай Ногоевич» албаты-1онды коркышту каткыртты. Ол рольдорды энеден чыгарда артист болуп чыккан эрке кызы Елена Борисовна Могулчина ойногон. Эмди ол беш баланын энези, он баланын 1аааназы, иштин ветераны, ойын-кокыр суур коырчы «Тастаракай».
Анайда ок 1уулган улус Шыргайтынын ветерандарынын совединин эн турумкай ишчизинин Борбуева Коавдия Андреевнанын, карганактардын «Эригип билбес ус колдор» деп клубтарында эткен эдимдерин 1ууп апарала коргускен выставказын ла советтин 1уруми ле ижи-тожы керегинде альбомдорын коркышту 1илбиркеп коргиледи.
Ойын-1ыргалдын учын «Ойойым» деп ол 1ерге келиштире чумдеп салган экпинду частушкалар ла ойто ло сууген учурлу «Атанардын 1анарыла» тугестис.
Козул 1урттын албатызы коркышту куунзек ле кундучил Алтай улус эмтир. Бистин ойыныстын кийнинде биске учурлап. Олор база бир канча номер коргузип, коп улус быйанду уткуул состорин айтты. 1урт 1аткан улустын бирлик болгоны мынан ла иле корунип турды. Ветерандардын совединин председатели Мария Чуровна Куртова га баштадып, ончо организациялар биригип, бары-1огыла, алама-шикир аш-курсагыла бистерди ойын-концерттен де озо, кийнинде де азырап-кундулеген. Ол улуска ончозына быйанысты айдып, ондый ла куунзек, ачык-1арык, костори чокту, кокси ойло, колдоры мындый ла кеокту, аш-курсагы андый ла элкем-телкем болзын деп куунзейдис.
Кандый 1акшы! Мындый кату ойдо 1ок ло дейле отурбай, акча-манаттан 1ууп та туруп болзо, одоштой 1аткан аймака айылдап барып келеристе. Отурган улус отурып ла калар, кыймыктанган кижи 1ол алып, 1урумин узадар. 1урум тегин де кыска. «1алт!» ла этсе, одуп калган турар. «Алдыста 1олыс кыскарып, кийнисте 1олыс узап калган» ойдо бир де эрикпей, мынайп ла ичкеери базаалы!
1анып келеле эртенгизинде ойто карган ла 1аш эпшилер 1уулып, бойыбыстын Шыргайты 1уртыбыстын эр улустарын байрамыла уткуп, ойын-концерт сыйладыс. Эр улус быйанду состорин айдып, уй улустын байрамына концертти бис коргузерис дешти.
Бу «1ок» деп айдып билбес «активистерге» акту куунимнен 1аан быйанымды айдадым. Ондый ла омок-седен, арыбас-чылабас, 1аантайын ачык 1уректу, каткрыгна-ойногон 1уригер! Эмди де узак-узак 1аш 1ажап, ырысту салымду болыгар.
М. Быдышева, Шыргайты 1урттын ветерандарынын совединин председатели
Категория: Все новости | Просмотров: 1755 | Добавил: Людмила | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Форма входа
Календарь новостей
«  Март 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Поиск
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright "Сельская Новь" © 2018
Рейтинг алтайских сайтов
карта сайта